Informasjon om helserettar for flyktningar og asylsøkarar

Helsedirektoratet har omsett informasjon om helserettar for flyktningar og asylsøkarar til ukrainsk, russisk og engelsk. Lenka over går til ei side med informasjon på norsk. Øvst på sida kan du klikke deg vidare til informasjon på ukrainsk, russisk og engelsk.

Helsedirektoratet har og laga plakatar med QR-koder som ein til dømes kan skrive ut og gje til ukrainskspråklege personar som kjem til kommunen. QR-koden kan lesast med mobiltelefon og vil ta deg vidare til informasjon på ukrainsk