Ungdomsrådet i Skjåk

Ungdomsrådet er eit rådgivande organ for kommunen. Det skal få alle saker som gjeld levekår for ungdom, til behandling.

Ungdomsrådet får politiske sakar som omhandlar barn og unge sine interesser frå kommunestyre for vurdering og høyring, og kan koma med eigne saker på vegne av ungdommen.

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for ungdomsråd

Ungdomsrådet 2022/23

Oversikt over faste- og varamedlemmar i Ungdomsrådet i Skjåk
Ungdomsrådet 2022/23
Namn Medlem
Kristian Rustad Medlem
Helene Rustad Medlem
Tina Flaten, Medlem
Mathilde Tuva Haagaa Medlem
Isak Hyrve Bosmen Medlem
Ella Soglo Vara
Noah Hånsnar Vara
Jon Sigurd Forberg Vara
Daniel Andersbakken Vara
Iver Eiesar Vara

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074