Ungdomsrådet i Skjåk

Ungdomsrådet er eit rådgivande organ for kommunen. Det skal få alle saker som gjeld levekår for ungdom, til behandling.

Ungdomsrådet får politiske sakar som omhandlar barn og unge sine interesser frå kommunestyre for vurdering og høyring, og kan koma med eigne saker på vegne av ungdommen.

Regjeringa har laga ei omfattande rettleiing for ungdomsråd

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074