Ny gardbrukar

 

For deg som vil starte opp som bonde eller skogbrukar kan det vere mange reglar, søknadar og ordningar å forholde seg til.

Statsforvaltaren i Vestland fylke har utarbeidd ei "bok" om sentrale tema i bondekvardagen. Mykje nyttig informasjon for den som er ny i næringa finn du i bondeboka

Vi oppmodar deg som er ny til å ta kontakt med oss på landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller ønsker rettleiing. 

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458