Organisert beitebruk

Tilskot til drift av beitelag

For at beitelag skal kunne søke om tilskot til drift må beitelaget vere godkjent av kommunen. Beitelaget må bestå av minst to aktive medlemer med dyr på utmarksbeite. Både beitelaget og alle medlemene må ha organisasjonsnummer. 

Beitelag må levere søknad om tilskot elektronisk via Altinn. 

Søknadsfrist: 15. november 

Meir informasjon om ordninga finn du på Landbruksdirektoratets nettsider

Kontakt

Kari Hånsnar
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 991 62 602
Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496