Kommunale tilskot Skjåk

 

 

Skjåk næringsfond kan gje tilskot til:

  • Nydyrking av jordbruksareal
  • Investeringar i driftsbygning
  • Vatningsanlegg
Regler og vilkår for tilskot til landbruksformål finn du i næringsfondsvedtektene

 

 
 

 

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458