Salsløyve

Kommunen kan gje løyve til sal av alkohol gruppe 1 (øl) innafor fylgjande salstider.

Kvardagar kl. 08.00 - 20.00
Dagar før søn- og heilagdagar kl. 08.00 - 18.00

 

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway