Skjenkeløyve for eitt enkelt høve

Skal du arrangere festival, konsert eller anna klart avgrensa arrangement som er ope for publikum og servere alkoholhaldig drikk, må du søkje kommunen om skjenkeløyve

Kommunen kan gje løyve til skjenking av alkohol innafor fylgjande skjenketider.

Øl og vin kl. 08.00 - 02.00
Sprit kl. 13.00 - 02.00

 

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway