Filmforedrag med Karl Fredrik Tangen

Skjåk kommune skal utarbeide ein næringsstrategi for Skjåk. For å kome fram til ein slik strategi, er det avgjerande at næringslivet er med på å stake ut kursen saman med politikarar og administrasjonen i kommunen. I denne anledningen har Skjåk kommune leigd inn ein fordragshaldar som er utfordra på å inspirere og engasjere i arbeidet.