Næringsfond

Næringsvedtekter - Klikk for stort bildeNæringsvedtekter Haus byrå

 

Skjåk næringsfond kan gje tilskott til etablerar og bedrifter. Næringskontoret kan rådgje for bruk av fondet og hjelpe til med å planleggje investeringar og bedriftsutviklingstiltak.

Send søknad med vedlegg til Skjåk kommune. Søknadar blir behandla av næringskontoret og lagt fram for politiske organ. Søknadsbeløp under 100.000 kroner blir behandla i Miljø- og næringsutvalet.

Kontakt

Sølvi Lemstad Hiller
Næringssjef
Mobil 911 14 550


Roger Johansen
Kommunalsjef
Telefon 415 13 687