Vis omsyn til beitedyra i sommar

Klikk for stort bildeDet er stor sannsynlegheit for at du møter beitedyr når du ferdast i utmarka i Skjåk om sommaren, ettersom mange av husdyra er ute og pleier kulturlandskapet. Vi ber alle om å vise omsyn til beitedyra og halde avstand. Hugs bandtvangen! 

Fargekodane på sauane sine slips fortel kor mange lam ei søye skal ha:

Svart 0 lam - Blå 1 lam - Raud 2 lam - Gul 3 lam. 

Ser du sjuke, skada eller daude dyr, meld frå til eigar og/eller Skjåk beite- og sankelag på telefon 481 25 813. 

Kontakt

Kari Hånsnar
Landbruk og kultur
Mobil 991 62 602