Planar og dokument - flaumsikring Bismo

Samla oversikt på alle planar og dokument i samband med flaumførebygginga av Bismo

Diverse dokument og planar

Kommunestyret i Skjåk gjorde 22.06.2022 i sak 35/2022 vedtak om å godkjenne "Detaljreguleringsplan for flaumsikring av Bismo" – planid. 34330001.

Reguleringsplanen består av følgjande dokument:

Trykk på lenker for å lese eller last ned dokumenter

Kontakt

Bernt Dahl
Teknisk sjef
Mobil 453 13 301