Ope møte om opprydding og flaumførebygging etter flaumen i Skjåk

Tysdag 11. desember kl. 19.00 i kantina på Skjåk barne- og ungdomsskule.

Det blir ope møte om opprydding og flaumførebygging etter flaumen i Skjåk tysdag 11. desember kl. 19.00 i kantina på Skjåk barne- og ungdomsskule.
Det blir orientering frå NVE om kva planer dei har for opprydding og flaumførebygging etter flaumen i Skjåk.

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145