Levele

Velkomen til levele.no!

På desse sidene finn du tips og triks innanfor økonomi, lenker til nyttige nettstadar, episoder av podcasten «Levele - god styring med eigen økonomi» og mykje meir. Ovanfor finn du dei forskjellige undersidene. God lesnad! 

Sjekkliste økonomi og gjeld

Kva kan du sjøl gjere om du opplever at du er i ferd med eller har mista kontrollen over eigen økonomi? Denne veilederen kan vere ei hjelp på vege til å ta att styringa over eigen økonomi.

Økonomisk rettleiing

Hjå NAV kan du få råd og veiledning om din privatøkonomi. Målet med rådgjevinga er at du skal bli i stand til å styre økonomien din sjøl. Tenesta er gratis.