Lenkesamling

Overveldande mykje informasjon på internett? Eit søk på «økonomi» eller «personleg økonomi» gir deg heilt utruleg mange søkeresultat, og det kan vera lett å gå seg vill i alle resultata. Vi har samla eit knippe lenker som vi går god for, lista opp etter kategori. God lesnad!

Lenkesamling

Økonomisk rådgjeving

 • nav.no  Økonomi- og gjeldsrådgjeving
 • penger.no Rådgjeving og kalkulator knyt til bolig- og forbrukslån
 • DNB.no Økonomisk rådgjevar på nett
 • Verdistiftelsen.no Tips, triks og haldningsskaping knytt til økonomi retta mot unge vaksne.
 • nav.no/pensjon Svar på spørsmål om pensjon (tlf. 55 55 33 34)

Innsyn

Veit du kor mykje forbrukslån du har? Det kan du finna ut! Kva med kor mykje Ola Nordmann brukar? Det kan du og finna ut. 

Kalkulatorar

Her finn du ulike lånekalkulatorar, sløsekalkulatorar, sparekalkulatorar og så vidare

Budsjett

Desse lenkene inneheld tips og triks til hjelp for å skriva ditt eige budsjett, forskjellige malar og eksempel.

Bank og forsikring

 • Finansportalen.no Samanlikningsverktøy frå Forbrukerrådet. Bank og forsikring.
 • bytt.no Samanlikning av forsikringsleverandørar
 • bytt.no Samanlikning av bankar

Straum

Mobiltelefon, breiband m.m.

Har du mobilabonnement som er tilpassa din bruk? Kva med internettabonnementet ditt? Finn ut om det fins billigare løysingar her.

 • Mobilabonnement Samanlikne forskjellige abonnement og finn det som passar deg(tek.no)
 • Bredbånd.no Oversikt over alle leverandørar av breiband, samanlikning av levarandørar
 • Bytt.no Oversikt og samanlikning av breibandsleverandørar.