NAV Lom og Skjåk

Klikk for stort bilde

 

NAV Lom og Skjåk er lokalisert i Signegarden i Bismo.

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune

Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

  • økonomisk sosialhjelp og rådgjeving
  • kvalifiseringsprogrammet
  • individuell plan
  • mellombels husvære

Kontakt

  • Gå inn på heimesida til NAV for meir hjelp heile døgnet.
  • Adresse lokalt: NAV Lom og Skjåk, Industrivegen 13, 2690 Skjåk
  • E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
  • Telefon: 55 55 33 33 (Kvar dag kl 08.00 - 15.30)
  • Bjarte Øyjordet Rossehaug, 907 21 954 NAV leiar Lom og Skjåk

  • Etter timeavtale: kl. 08.00 - 15.00 kvar dag

 

Kontakt

Bjarte Øyjordet Rossehaug
NAV leiar Lom og Skjåk
Telefon 55 55 33 33
Mobil 907 21 954