NAV Lom og Skjåk

Klikk for stort bilde

NAV Lom og Skjåk må halde stengt torsdag 12. mars. Dette grunna kurs.

 

NAV Lom og Skjåk er lokalisert i Signegarden i Bismo.

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune

NAV Lom og Skjåk rettleier brukarar på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tek imot krav om ytingar. Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

  • økonomisk sosialhjelp og rådgjeving
  • kvalifiseringsprogrammet
  • individuell plan
  • mellombels husvære

Kontakt

NAV ynskjer betre og meir planlagte brukarmøte og saman med nye digitale løysningar på nav.no, har vi frå veke 46 (2018) endra opningstidane for «Drop-in»: 

  • Tysdag:   kl 12.00 - 14.00
  • Torsdag: kl 12.00 – 14.00