NAV Lom og Skjåk

NAV Lom og Skjåk er lokalisert i Signegarden i Bismo.

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune

NAV Lom og Skjåk rettleier brukarar på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tek imot krav om ytingar. Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

  • økonomisk sosialhjelp og rådgjeving
  • kvalifiseringsprogrammet
  • individuell plan
  • mellombels husvære

Kontakt

Frå veke 46 (2018) vil NAV Lom og Skjåk ha følgende opningstider for «drop-in»:

  • Tysdag: kl 12.00 - 14.00
  • Torsdag: kl 12.00 - 14.00