NAV Lom og Skjåk

NAV Lom og Skjåk er lokalisert i Signegarden i Bismo.

NAV Lom og Skjåk

NAV er eit samarbeid mellom stat og kommune. Lokalkontoret si andre hovudoppgåve er å følgje opp brukarar med trong for ekstra hjelp for å komme i arbeid eller aktivitet. 

  • økonomisk sosialhjelp og rådgjeving
  • kvalifiseringsprogrammet
  • individuell plan
  • mellombels husvære

VIKTIG INFORMASJON

NAV Lom og Skjåk er i utgangspunktet stengt for drop-in-besøk. Er det likevel noko som hastar her og no, kan du ringe telefonnummeret som står nedanfor. I telefonsamtala vil vi vurdere hastegraden av saka, og anten be deg inn med ein gong, eller setja opp eit møte med deg i nær framtid. 

TELEFON: 911 87 961 (kontor) 907 21 954 (leiar) 

Kontakt

  • Gå inn på heimesida til NAV for meir hjelp heile døgnet.
  • Adresse lokalt: NAV Lom og Skjåk, Industrivegen 13, 2690 Skjåk
  • Telefon: 55 55 33 33 (Kvar dag kl 08.00 - 15.30)
  • Bjarte Øyjordet Rossehaug, NAV leiar Lom og Skjåk,  treffes på kontortelefon: 911 87 961 / eller 90721954

  • Etter timeavtale: kl. 08.00 - 15.00 kvar dag

 

Kontakt

Bjarte Øyjordet Rossehaug
NAV leiar Lom og Skjåk
Telefon 55 55 33 33
Mobil 907 21 954