Informasjon om ekstra utbetaling til mottakarar av sosialhjelp i desember 

Informasjon om ekstra utbetaling til mottakarar av sosialhjelp i desember  - Klikk for stort bildeInformasjon om ekstra utbetaling til mottakarar av sosialhjelp i desember Adobe Stock foto

Informasjon om ekstra utbetaling til mottakarar av sosialhjelp i desember 

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å auke rammetilskotet til kommunane med 100 millionar kroner med intensjon å gje 1 000 kroner ekstra til mottakarar av sosialhjelp og 1 000 kroner ekstra per barn. 

Har du motteke økonomisk sosialhjelp i desember vil du automatisk få utbetalt dette tillegget i løpet av veke 51. Har du ein søknad om sosialhjelp inne til behandling no i desember, vil dette tillegget bli lagt til utbetalingssummen dersom søknaden blir innvilga.

  • Har du spørsmål knytt til ovannemnte? Kontakt NAV Lom og Skjåk på 911 87 961

Kontakt

Bjarte Øyjordet Rossehaug
NAV leiar Lom og Skjåk
Telefon 55 55 33 33
Mobil 907 21 954