Startlån

Klikk for stort bilde

Kan eg få startlån og tilskot?

Startlån og tilskot er for personer som ikkje får lån i vanlig bank til kjøp av bustad, og som heller ikkje har mulegheit for å spare.

Barnefamiliar

 • Du har barn og har økonomiske utfordringar med å skaffe en egna bustad.
 • Du har behov for å sikre ein trygg, god og stabil bu situasjon innan kort tid.
 • Du har problem med å dekke bu utgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli buande i bustaden.

Mottar trygd/ offentlege ytingar

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikkje tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betene eit startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Bustadlåntakarar med gjelds-problem

 • Du har bustadgjeld og annen gjeld med høg rente og står i fare for å miste bustaden ved tvangssal.
 • Du klarer ikkje å betene  nåverande  gjeld,  men kan dekke utgiftene og behalde bustaden dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringar, og manglar ein egna bustad.
 • Du har behov for å sikre ein trygg, god og stabil bu situasjon innan kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne oppretthalde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høg nok inntekt til at du kan betene eit startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etablerings-fasen er ikke i målgruppen

 • Er du ungdom og manglar eigenkapital, er du ikkje i målgruppa for startlån.
 • Det forutsett at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Se om du er i en av de andre målgruppene. 

Regelverk

Forskrift om startlån frå Husbanken

Søk startlån og tilskot

Her finn du informasjon om innlogging og tilgang til e-søknad og søknad på papirskjema. Papirsøknad sendes til:

 • Skjåk kommune, Økonomi v/ Tråstad,  Moavegen 30,  2690 Skjåk