Eigedomsskatt

Bismo i fugleperspektiv - Klikk for stort bilde Skjåk kommune    

Eigedomsskatt

Skjåk kommune har ikkje eigedomsskatt skatt på hus og hytter. Kommunen har eigedomsskatt på kraftanlegg og kraftnettet . Kommunen skriv ut skatt på anna næringsverksemd etter overgangsreglar til og med 2024, med mindre kommunestyret vedtek endringar.