Småbruk og gardsbruk

Bilde av geiter på somarbeite - Klikk for stort bilde Skjåk kommune

Kontakt Lom og Skjåk landbrukskontor for kjøp og sal av småbruk og gardsbruk. Så kan vi hjelpe til med å vidareformidla informasjon.

Kontakt kommunen, så vidareformidlar vi gjerne kjøp og sal. Vi ynskjer mest mogleg gjennomsiktigheit på boligmarknaden, derfor oppmodar vi også alle til å leggje ut bustad og tomter på eksterne nettstader, f. eks finn.no. Dette vil gjera det enklare for folk som ikkje allereie er busett i Skjåk å finne seg ein bustad. Leilegheiter, hus, oppussingsobjekt, småbruk og gardsbruk.

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458