Kommuneplan 2017-2028

MD-Design  

INNOVASJON OG TRADISJON

I følgje kommunelova § 5 og plan- og bygningslova § 11 skal kommunen ha ein samla kommuneplan som omfattar samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommunen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver, og planen bør omfatte alle viktige mål og oppgåver i kommunen.

Folkehelse, universell utforming og klima skal vere gjennomgåande i alt kommunalt planverk. Planen skal innehalde ein langsiktig og ein kortsiktig del og bygge på dei økonomiske og ressursmessige føresetnadene som er lagt for gjennomføringa.

SJÅ OG LES KOMMUNEPLAN