Møte- og køyregodtgjering for folkevalde

Les alt om Reglement for godtgjersle for folkevalde (PDF, 356 kB)

Skjema for møte- og køyregodtgjering for folkevalde i Skjåk kommune

Framgangsmåte ved møtegodtgjersle, køyregodtgjersle, tapt arbeidsforteneste: registrering skjer i Employee appen (på mobiltelefonen eller i programmet Expense (for PC og/eller nettbrett) 

Les alt om framgangsmåten ved registrering av godtgjersle (PDF, 215 kB)

Treng du hjelp til registrering? Ta kontakt med Servicetorget eller Økonomiavd.

Kontakt

Randi van Dam
Konsulent
Telefon 905 47 154
Grethe Sperstad
Sekretær - Servicetorget
Mobil 908 95 629