Ungdomsrådet i Skjåk

Ungdomsrådet er eit rådgivande organ for kommunen. Det skal få alle saker som gjeld levekår for ungdom, til behandling.

Ungdomsrådet i Skjåk

Ungdomsrådet får politiske sakar som omhandlar barn og unge sine interesser frå kommunestyre for vurdering og høyring, og kan koma med eigne saker på vegne av ungdommen.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet
Namn Medlem
Isak Hyrve Bosmen Leiar
Helene Rustad Nestleiar
Jon Sigurd Forberg Medlem
Kristian Rustad Medlem
Mathilde Tuva Haagaa Medlem
Anne Sigrunn Randen Medlem

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074