Barnehageruta

Barnehageruta for 2022-2023. Gjeld for alle barnehagane i Skjåk kommune

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074