Barnehageruta for barnehagane i Skjåk

Barnehageruta i Skjåk for 2023 - 2024

Barnehageruta i Skjåk for 2023 - 2024
Måned Dato Info
August 2023 14. og 15. august Planleggingsdagar
  16. august 1. dag barnehageåret 23-24
September - -
Oktober - -
November - -
Desember 22. desember Siste dag før jul
Januar 2024 2. januar Planleggingsdag
  3. januar 1. dag etter nyttår
Februar 2. februar Planleggingsdag
Mars 22. mars Siste dag før påske
April 2. april 1. dag etter påske
Mai 10. mai Planleggingsdag
Juni 17. juni Planleggingsdag
August 2024 12. og 13. august (14. august er barnehagestart) Planleggingsdagar
  14. august 1. dag barnehageåret 24-25

 

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane i Skjåk 2024-2025

Barnehageruta for dei kommunale barnehagane i Skjåk 2024-2025
Mnd Dato Info
August 12. og 13. august Planleggingsdag
14. august 1. dag barnehageåret 24-25
Oktober
Desember 20. desember Siste dag før jul
Januar 25 2. januar Planleggingsdag
3. januar 1. dag etter nyttår
31. januar Planleggingsdag
Februar - -
Mars - -
April 11. april Siste dag før påske
22. april 1. dag etter påske
Mai 2. mai Planleggingsdag
Juni 23. juni Planleggingsdag
August 2025 11. og 12. august Planleggingsdagar
13. august 1. dag barnehageåret 25-26

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074
Mogunn Synstnes
Styrar Holemork og Bismo barnehage
Mobil 482 92 406