Bismo barnehage

Klikk for stort bilde 

Bismo barnehage

Bismo barnehage ligg i Bismo sentrum, i Skjåk kommune. Barnehagen vart bygd i 1983 og utvida i 2004. Barnehagen har to småbarnsavdelingar (0-3 år),  og ei avdeling for større barn (3-6 år). Barnehagen har totalt 54 plassar. 

Vi ynskjer å gje barna ein barndom full av leik, glede, erfaringar og gode minner!

Facebook

Bismo barnehage på Facebook

Friskusbarnehage

Vi er ein Friskusbarnehage og vektlegg fysisk aktivitet i kvardagen. Vi har eit stort og variert uteområdet som inneheld bl.a skog, naturleikeplass, gapahuk og grillhytte. Vi har  gode turmoglegheiter rett utafor gjerdet, og vi har Skjåkhallen som næraste nabo. Der har vi faste tider kvar veke.
 

Vi tilbyr mat i barnehagen, og legg vekt på sunne og trivelege måltider med mykje frukt og grønt. Visjonen vår er «Sjå ljost på livet», og vi ser kvar dag som ei ny moglegheit til å møte små og store med eit ope og positivt sinn.

Vedlegg:

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kontakt

Mogunn Synstnes
Styrar Holemork og Bismo barnehage
Telefon 61 21 70 71

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.07.00-16.30