Bismo barnehage

 

Bismo barnehage ligg i Bismo sentrum, i Skjåk kommune. Barnehagen vart bygd i 1983 og utvida i 2004. Barnehagen har to småbarnsavdelingar (0-3 år),  og ei avdeling for større barn (3-6 år). Barnehagen har totalt 54 plassar. 

Vi ynskjer å gje barna ein barndom full av leik, glede, erfaringar og gode minner!

Årsplan

Sjå Årsplan for Bismo- og Holemork barnehage 2023-2024 (PDF, 29 MB).

Bismo barnehage er også på Facebook

Friskusbarnehage

Vi er ein Friskusbarnehage og vektlegg fysisk aktivitet i kvardagen. Vi har eit stort og variert uteområdet som inneheld bl.a skog, naturleikeplass, gapahuk og grillhytte. Vi har  gode turmoglegheiter rett utafor gjerdet, og vi har Skjåkhallen som næraste nabo. Der har vi faste tider kvar veke.
Vi tilbyr mat i barnehagen, og legg vekt på sunne og trivelege måltider med mykje frukt og grønt. Visjonen vår er «Sjå ljost på livet», og vi ser kvar dag som ei ny moglegheit til å møte små og store med eit ope og positivt sinn.

Gebyr for mat

Vedlagt er gebyr for mat i barnehagen. Kostprisane som gjeld i Holemork- og Bismo barnehage er:

  • 5 d/: 350 kr
  • 4 d/v: 300 kr
  • 3 d/v: 250 kr
 

Kontakt

Mogunn Synstnes
Styrar Holemork og Bismo barnehage
Mobil 482 92 406
Bismo Barnehage
Telefon 61 21 70 71

Opningstider

  • Dagar: måndag-fredag:
  • Opningstid: kl.07.00-16.30