Prisar, vedtekter og moderasjonsordningar for barnehage

Prisar, vedtekter og moderasjonsordningar for barnehage

Barnehagesatsane som gjeld frå dato 01.01.2024:

Barnehagesatsane som gjeld frå dato 01.01.2024:
Antall dagar Mengde Prisar gjeldande frå 1. januar 2024 Merknad
3 dagar Pr.mnd. 2600
4 dagar Pr.mnd. 2900
5 dagar (makspris) Pr.mnd. 3000 1)
Ekstra dag pr dag Pr. dag 350
Syskenmoderasjon 2 barn 30 %
Syskenmoderasjon 3 barn og fleire Gratis

Lenket til Alt om kommunale gebyr finn du her

Merknad

1)  Er maksprisen høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til husstanden, kan ein søke om redusert pris. Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen.

Barnehagen kan krevje betaling for kost (matpengar) i tillegg til maksprisen.

Gratis kjernetid

Det er 20 timar gratis kjernetid per veke for 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og med barn med utsett skulestart, og som bur i hushaldningar med låg inntekt. Frå 1. august 2023 er inntektsgrensa 615 590 kroner.

Les meir om Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger (Utdanningsdirektoratet)

Vedtekter

Vedtektene for barnehagane finn du her (PDF, 267 kB)

Kontakt

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074