Foreldregruppa

Foreldregruppa Skjåk Lom og Skjåk kulturskule
Navn Tittel Telefon E-post
Inger Helene Brandsar Leiar 901 23 165 ihbrandsar@gmail.com

 

Foreldregruppa Lom Lom og Skjåk kulturskule
Navn Tittel Telefon E-post
Tina B. Nicolaisen Leiar 970 07 491 tinabani@hotmail.com

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716