Prisar (elevavgiftar ved Lom og Skjåk kulturskule)

Dersom du skal halde fram som elev ved kulturskulen og/eller framleis ynskjer å stå på venteliste, må du hugse å re-registrere deg i perioden 1. april - 1. juni

Elevavgiftar ved Lom og Skjåk kulturskule

Satsar Lom og Skjåk kulturskule 2024
Type undervisning Undervisningsår 2024
Individualundervisning 3380
Opplæring på instrument og song m/ samspel og kor 4340
Gruppeundervisning musikk/ kor 2860
Minikarusell 3- 5 år 1860
Karusell kunst 1860
Karusell kunst- material 600
Visuell kunst 1860
Visuell kunst- material 1000
Dans 1, 2, 3 2860
Leige av instrument 1000
Syskenmoderasjon Det er 40 % syskenmoderasjon for 2. barnet og 50 % for 3. barnet eller fleire.
  • Dersom du er elev ved skulen og ynskjer å halde fram med same aktiviteten neste år, må du re-registrere deg i www.speedadmin.dk. Portalen for re-registrering er open 1. april til 1. juni. Elevar som ikkje er re-registrerte innan 1. mai vert registrert som slutta. 
  • Elevar som står på venteliste, må re-registrere seg i www.speedadmin.dk. Portalen for re-registrering av ventelisteplass er open frå 1. april - 1. juni. Elevar som ikkje er re-registrerte på ventelisteplass innan 1.juni, blir automatisk sletta frå ventelisteplassen.