Elevavgift ved Lom og Skjåk kulturskule

Elevavgift pr. 01.01.20 (Med atterhald om politisk godkjenning)
Elevavgift pr. 01.01.20 (Med atterhald om politisk godkjenning)
Undervisning Årleg Materialavgift
Opplæring på instrument 3740,-
Songopplæring 3740,-
Barne- og ungdomskor for elevar som ikkje går på songopplæring 2480,-
Minikarusell 1600,-
Karusell kunst 1600,- 521,-
Karusell idrett 1600,-
Visuell kunst 1600,- 862,-
Dans 1, 2, 3 2460,-
Leige av instrument 880,-
Syskenmoderasjon: 40 % for fyrste sysken 50 % for andre og fleire sysken I visse høve kan føresette søkje om reduksjon i elevavgifta. Kontakt rektor for meir informasjon på oddrun.kvalheim@skjaak.kommune.no eller tlf. 90674150

Dersom du skal halde fram som elev ved kulturskulen og/eller framleis ynskjer å stå på venteliste, må du hugse å re-registrere deg i perioden 1. april - 1. mai

  • Dersom du er elev ved skulen og ynskjer å halde fram med same aktiviteten neste år, må du re-registrere deg i www.speedadmin.dk. Portalen for re-registrering er open 1. april til 1. mai. Elevar som ikkje er re-registrerte innan 1. mai vert registrert som slutta. 
  • Elevar som står på venteliste, må re-registrere seg i www.speedadmin.dk. Portalen for re-registrering av ventelisteplass er open frå 1. april - 1. mai. Elevar som ikkje er re-registrerte på ventelisteplass innan 1. mai, blir automatisk sletta frå ventelisteplassen.