Undervisningsstader

  • Musikkundervisninga i Lom går føre seg på kulturskulen  (i kjellaren ved Lom ungdomsskule, inngang bak) og på Loar barneskule. I Skjåk er denne undervisninga på kulturskulen i Bismo (kommunehuset inngang bak v/ parkeringsplassen).
  • Visuell kunst, karusell kunst i SFO-tida i Skjåk og minikarusell er i kjellaren på Skjåk Energi, Moavegen 28 A i (inngang venstre side av bygget bak ved Aurmo transport i Bismo).
  • Karusell idrett i Skjåk i SFO-tida er på Skjåk barne- og ungdomsskule. 
  • Karusell idrett og karusell kunst i Lom i SFO-tida er på Loar barneskule.
  • Dans  har undervisning i dansesalen i Bismo, Industrivegen 30 (lokala til gamle Skjåk Snekkeri). 
     

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716

For tida sjukmeldt.

(Kontakt Stian Bøhle - Stian.Bohle@skjaak.kommune.no)