Undervisningsstader

Undervisningsstader ved Lom og Skjåk kulturskule

Undervisningsstader ved Lom og Skjåk kulturskule

  • Musikkundervisninga i Lom går føre seg på kulturskulen sine lokaler i kjellaren ved Lom ungdomsskule, inngang bak. Vi nyttar og musikkrommet og grupperom på skulen. 
  • Karusell kunst i Lom i SFO-tida er på Loar barneskule og Steinfjoset.
  • I Skjåk er musikkundervisninga på kulturskulen i Bismo, Moavegen 30 (kommunehuset inngang bak v/parkeringsplassen).
  • Visuell kunst er i kjellaren på Skjåk Energi, Moavegen 28 A i (inngang venstre side av bygget bak ved Aurmo transport i Bismo).
  • Karusell kunst og minikarusell i Skjåk er i musikkrommet på Skjåk barne- og ungdomskule. ( Hovudinngangen)
  • Dans  har undervisning i dansesalen i Bismo, Industrivegen 30.