Gitar og bass

Undervisning blir gjeve både i Lom og Skjåk

Det vert gjeve undervisning på akustisk gitar, el. gitar, el. bass eller kontrabass. Læringa skjer både med og utan noter. Du vil få  opplæring i akkompagnementspel og solospel  innanfor ulike sjangrar slik som; rock, pop, blues, gammaldans, folkemusikk, klassisk og  jazz. Samspel og band er ein viktig del av undervisninga. Søk deg inn på gitar og bass her:

Opplæring på gitar og bass

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å lære å spele gitar og bass.  Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i samspelsgrupper. Undervisninga krev  tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving. 

Undervisningsplanar