Musikk i byrjinga av livet

Klikk for stort bilde

Tilbodet blir gjeve både i Lom og Skjåk

Dette tilbodet er eit samarbeid mellom kulturskulen og helsestasjonen i Lom og Skjåk. Musikk i byrjinga av livet er organisert som kurs som går over 10 gonger. Det er helsestasjonane som tek i mot påmelding og gjev ut informasjon.
Ynskjer du å vera med på dette tilbodet, ta kontakt med helsestasjonen i Lom eller Skjåk.

Kontaktinformasjon:

  • Helsesyster i Lom Liv Marie Øyjordet:  liv.marie.oyjordet@lom.kommune.no  Tlf: 97667747
  • Helsesyster i Skjåk Rannveig Brennhaug: rannveig.brennhaug@skjaak.kommune.no  Tlf: 97403767
     

Kontakt

Liv Marie Øyjordet
Leiande helsesjukepleiar
Mobil 976 67 747
Rannveig Brennhaug
Leiar legekontor og helsestasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 89 436