Song og kor

Individuell songopplæring for elevar frå 1. klasse og oppover. Stemmebruk og songteknikk. Her vil du og få opplæring innan musikkteori, så som note- og rytmeinnlæring samt teori og omgrep du treng for å utvikle deg som songar. Å delta i vokalgrupper, kor og samspel med andre er ein viktig del av tilbodet. Elevar på songopplæring er automatisk med i barne- og ungdomskoret, da dette er ein del av deira heilskaplege undervisning.

Undervisning blir gjeve i Lom og Skjåk. Søk deg inn på songopplæring her:

Påmelding SONG 

Songopplæring

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å få allsidig songopplæring . Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i vokalgrupper og ungdomskor. Undervisninga krev tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving. 

Undervisningsplanar