Skuleruta for Skjåk barne- og ungdomsskule

Oversikt over skuledagar, ferie, fridagar ved Skjåk barne- og ungdomsskule. Skuleruta er felles for heile Innlandet fylkeskommune.

Skuleruta for 2024/2025

 

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488

Adresse

  • Postadresse: Moavegen 30, 2690 Skjåk
  • Besøksadresse: Almenningsvegen 2