Skuleskyss

 Informasjon vedr.Skuleskyss skuleåret 2019-20 (PDF, 84 kB)

 

Til skulen
Busstransport Skjåk barne- og ungdomsskule
Til skulen Sted og tidspunkt
514 Lom – Staurust – Reppen Staurust 07.30 Marlo 07.45 Aurmo 07.50
514 Lom – rv15 - Lundagrenda Lom 07.35 Ysteriet 07.42 Ånstad 07.49 Lund (Lundagrenda) 07.57
573 Bråtå – rv 15 - Bismo Tuva 07.30 Søre Åmodtsbru 07.48 Dønfoss Coop 07.50 Nordberg kyrkje 07.55
573 Bismo rv. 15 Dønfoss – Øyberget – Jøingsli – Teigum – Bismo Bismo 07.22 Nordberg kyrkje 07.31 Øyberget 07.39 Dønfoss camping 07.42 Myrom 07.43 Nordberg skule 07.50 Teigum 08.00 Bismo

Busstransport Skjåk barne- og ungdomsskule (frå skulen)

Det er fire bussar nemnt som 1, 2, 3 og 4. Bussane skal vera merka med fargekoder.
Busstransport Skjåk barne- og ungdomsskule (frå skulen)
Buss/fargekode Sted - Frå/til
Buss 1 (GRØN) 501 / 514 (FR) Bismo – Reppen- Ånstad-Ysteriet – Lom - Otta (unntatt fredag).
Buss 2 (BLÅ) 514 Bismo – Reppen - Staurust
Buss 3 (RØD) 514 Bismo – Lundagrenda – rv 15 - Lom
Buss 4 (GUL) 573 Bismo – Jøingsli – Søre Åmodtsbru – rv. 15 - Bismo
Drosjebuss (ORANSJE) Bismo, rv. 15-Dønfoss – Øyberg - Bråtå