Tilsette og kontaktlærarar

Her finn du kontaktinformasjonen til dei tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule og oversikt over kven som er kontaktlærarar skuleåret 2022/2023.

Oversikt kontaktlærarar
Klasse Kontaktlærar
1. klasse Ingrid Sætrom og Gunn Siri Steinveg
2. klasse Yvonne Tuva og Oddny Kveum
3. klasse Elin Holø og Ida Marie Banken
4. klasse Marit Skjåk Klepp
5. klasse Monica Tuva og Siv Elisabeth Knutsødegård Stenersen
6. klasse Stein Magne Eggen og Stine Leirmo
7. klasse Marianne Dagsgard
8. klasse Trond Brandsar og Kjersti Steinbakke
9. klasse Trine Sanden
10. klasse Anders Raastad og Eli Klepp

Kontaktinformasjon til tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule

Rektor

Trude Teigen

 • tlf: 90758457
 • e-post: trude.teigen@skjaak.kommune.no

Assisterande rektor

Anna Krogstad

Merkantil

Siv Jorunn Welve

 • Fagarbeidar
 • e-post: siv.jorunn.welve@skjaak.kommune.no

Rådgjevar og pedagog

Eli Johanne Klepp

 • tlf: 91644882
 • e-post: eli.klepp@skjaak.kommune.no

Astri Sveine Hov

 • Kontor og pedagog 
 • tlf: 90709488
 • e-post: astri.sveine@skjaak.kommune.no

Marit Skjåk Klepp

 • Pedagog
 • e-post: marit.klepp@skjaak.kommune.no

Ingrid Nordjordet Sætrom

 • Pedagog
 • e-post: ingrid.nordjordet.satrom@skjaak.kommune.no

Yvonne Tuva

 • Pedagog
 • e-post: yvonne.tuva@skjaak.kommune.no

Oddny Irene Kveum

 • Pedagog
 • e-post: oddny.kveum@skjaak.kommune.no

Monica Tuva

 • Pedagog
 • e-post: monica.tuva@skjaak.kommune.no

Elin Holø

 • Pedagog
 • e-post: elin.holo@skjaak.kommune.no

Heidi Banken Fallingen

 • Pedagog
 • e-post: heidi.fallingen@skjaak.kommune.no

Ida Marie Banken

 • Pedagog
 • e-post: idamarie.banken@skjaak.kommune.no

May Anita Bruøygard

 • Pedagog
 • e-post: mayanita.bruoygard@skjaak.kommune.no

Unni Aurmo

 • Pedagog
 • e-post: unni.aurmo@skjaak.kommune.no

Siv Elisabeth K. Stenersen

 • Pedagog
 • e-post: siv.knutsodegard.stenersen@skjaak.kommune.no

Anders Raastad

 • Pedagog
 • e-post: anders.raastad@skjaak.kommune.no

Stine Leirmo

 • Pedagog
 • e-post: stine.leirmo@skjaak.kommune.no

Kjersti Grønvik Steinbakke

 • Pedagog
 • e-post: kjersti.gronvik.steinbakke@skjaak.kommune.no

Elisabeth Jevnheim

 • Pedagog og MOT
 • e-post: elisabeth.jevnheim@skjaak.kommune.no

Trine Sanden

 • Pedagog
 • e-post: trine.sanden@skjaak.kommune.no

Trond Brandsar

 • Pedagog og IKT
 • e-post: trond.brandsar@skjaak.kommune.no

Gunn Siri Steinveg

 • Pedagog
 • e-post: gunn.siri.steinveg@skjaak.kommune.no

Sonja Helen Bustad

 • Pedagog
 • e-post: sonja.bustad@skjaak.kommune.no

Stein Magne Barkenæs Eggen

 • Pedagog
 • e-post: stein.magne.eggen@skjaak.kommune.no

Randi Rust

 • Pedagog
 • e-post: randi.rust@skjaak.kommune.no

Marianne Dagsgard

 • Pedagog
 • e-post: marianne.dagsgard@skjaak.kommune.no

Anne Bjørg Morken Gartland

 • Pedagog
 • e-post: anne.bjorg.gartland@skjaak.kommune.no

Elin Skjåk Haugen

 • Pedagog og MOT
 • e-post: elin.skjaak.haugen@skjaak.kommune.no

Åsbjørg Bakken Sperstad

 • Spesial pedagog
 • e-post: aasbjorg.sperstad@skjaak.kommune.no 

Mona Lena Tundrali

 • Pedagog
 • e-post: mona.lena.tundrali@skjaak.kommune.no

Geir Byre

 • Pedagog
 • e-post: geir.byre@skjaak.kommune.no

Ida Marie Biløygard

 • Fagarbeidar
 • e-post: ida.biloygard@skjaak.kommune.no

Iselin Margrethe Maurstad Risheim

 • Fagarbeidar
 • e-post: iselin.risheim@skjaak.kommune.no

Anita Sæther

 • Fagarbeidar
 • e-post: anita.saether@skjaak.kommune.no

Anne Mette Gjelbakken

 • Fagarbeidar
 • e-post: anne.mette.gjelbakken@skjaak.kommune.no

Laila Storkjørren

 • Fagarbeidar
 • e-post: laila.storkjorren@skjaak.kommune.no

Jan Stian Storlien

 • Fagarbeidar
 • E-post: jan.stian.storlien@skjaak.kommune.no

May Trine Bøhle

 • Fagarbeidar
 • e-post: may.trine.bohle@skjaak.kommune.no

Unni Randen

 • Fagarbeidar
 • e-post: unni.randen@skjaak.kommune.no

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488

Adresse

 • Postadresse: Moavegen 30, 2690 Skjåk
 • Besøksadresse: Almenningsvegen 2