Flaumvoll ved Blåbærmyra i Bismo

  

Skjåk kommune har fått spørsmål om kva som skjer med flaumsikringa ved Blåbærmyra i Bismo. Kommunen kan informere om at det om kort tid vil bli sett i gong eit arbeid med å ferdigstille flaumvollen, og at dette etter planen skal vere ferdig 15. desember i år.