Om Lom og Skjåk Helsestasjon

Den nye helsestasjonstenesta er under utarbeiding, og det er nå laga struktur for korleis tenesta kjem til å sjå ut. 

Lom og Skjåk helsestasjon

Vi er spente på korleis du opplever det, og om det vil fungere slik vi ser for oss. Derfor er det viktig at vi får attendemelding frå deg som brukar. Både negative og positive erfaringar du gjer deg er viktige for oss å vite om.  

Helsestasjonen er delt inn i team:

  • Svangerskap, kvinnehelse, foreldrerettleiing
  • 0-5 år, flyktningar, smittevern, vaksinering, reisevaksinering, foreldrerettleiing
  • Skule, helsestasjon for ungdom, digitale plattformer, foreldrerettleiing

Oversikt over tilsette og arbeidsområde - Lom og Skjåk helsestasjon

Oversikt over tilsette og arbeidsområde - Lom og Skjåk helsestasjon
Tilsett Arbeidsområde Telefonnummer
Eldri Engdal Svangerskap/kvinnehelse 952 71 959
Ellen Olasveen Svangerskap/kvinnehelse 952 71 959
Liv Marie Øyjordet (Lom) 0-5 år – vaksinering – reisevaksinering- flyktninger - foreldrerettleiing 976 67 747
Aud Jotun (Skjåk) 0-5 år – vaksinering – reisevaksinering- flyktninger - foreldrerettleiing 908 48 548
Rannveig Brennhaug Skulehelsetenesta 901 21 177
Stine Brenna Skulehelsetenesta 976 67 746
Ingrun Krøkje (ut skuleåret) Skulehelsetenesta 901 21 177
Aud Marit Sveinhaug Marstein Skulehelsetenesta Oppstart i slutten av mars
Sigrid Grande Vidaregåande skule 482 54 358
Eli Skjåk Teigum Leiande helsesjukepleiar/tenesteleiar helse 902 41 735