Vegarbeid ved skulen i sommar

Krysset Ålmenningsvegen ved skulen vil bli utbetra i sommar

Krysset Ålmenningsvegen ved skulen blir utbetra i summar

Når arbeidet pågår vil vegen vere stengt og anleggsområdet avsperra grunna omsyn til sikkerheit. Skal du besøke Skjåk barne- og ungdomsskule  og /eller Bismo barnehage så må du køyre om Skamsarvegen og Ålmenningsvegen (se kart). Gåande og syklande vil kunne nytte skuleområdet som normalt.

 Av omsyn til sikkerheit ber vi alle respektere vegsperringane og omkøyring i anleggsperioden. Vegen vil bli opna at til skulestart.

Kartutsnitt over stengt veg - Klikk for stort bilde Skjermdump av kartutsnitt

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Telefon 453 12 890
Mobil 453 12 890