Nytt prosjekt i regi av NAV: Førebygging av økonomiske utfordringar for privatpersonar

NAV Lom og Skjåk har fått tilskott frå Fylkesmannen til å starte eit prosjekt for å gje råd og rettleiing til kommunens innbyggjarar som eit førebyggande tiltak for å unngå at dei hamnar i økonomiske utfordringar.

NAV - logo - Klikk for stort bildeNAV - logo  

Prosjektet er 1-årig med moglegheit for forlenging. Meininga er at opplegget som skal utviklast, også kan nyttast av andre kommunar seinare.

NAV Lom og Skjåk lyste ut stillinga i mars og fekk 10 søkjarar til stillinga. Etter ein grundig tilsettingsprosess, har NAV Lom og Skjåk gjeve Svein Holen tilbod om stillinga. Hans kompetanse og engasjement for fagfeltet gjer at han vil vere ein stor ressurs inn i dette prosjektet.

Kontakt

Ketil Størseth
NAV leiar Lom og Skjåk
Telefon 55 55 33 33
Mobil 957 76 302