Skjåk kommune lyser ut midlar til tiltak retta mot vilt, fisk og friluftsliv

I fylgje konsesjonen for utbygging av Øvre Otta, Framruste, Øyberget og Breidalsoverføringa, får Skjåk kommune 85.000 kroner kvart år til tiltak som kjem inn under områda fiske, vilt og friluftsliv. 

Klikk for stort bildeRauddalen i Skjåk  

Kraftutbyggingsfondet

Midla skal fyrst og fremst brukast i dei område som er utbygde for å kompensere for skader og ulemper. Midla skal fortrinnsvis brukast til investeringstiltak.

Søknaden skal innehalde

  • Omtale av tiltaket
  • Framdriftsplan
  • Budsjett og finansiering
  • Kven har nytte av tiltaket (tiltak som mange har nytte av vil bli prioritert)

Retningsliner for bruk av fondet

Søknadsfrist

  • 25. juni 2020.

Send søknad til

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145