Rekrutteringsbustader

Ynskjer du å bu og jobbe i ei fjellbygd med gode arbeidsplassar og fritidsmoglegheiter? Nå kan du prøvebu i Skjåk!

«Prøvebu i Skjåk»

Om ordninga

Å flytte er eit stort steg å ta. Å flytte til eit heilt anna type liv kan vere skummelt, sjølv om ein er ganske sikker på at det er det ein ynskjer. Det er ikkje berre lett å hoppe i det og bygge seg eit hus utan at ein kjenner staden ein flytter til godt. – I Skjåk ynskjer vi å gjere terskelen lågare. Det er ikkje så mange hus som kjem tilsals i Skjåk og dette er grunnen til at Skjåk kommune bygger nye hus, til dykk som ynskjer å flytte hit.

Drøymer de om eit liv på landet – meir tid, meir plass, og ein kvardag der du kan gjere ting som dykk vanlegvis berre gjer i ferien, tilbyr vi splitter nye bustader for å prøvebu i Skjåk. Slik får de moglegheit til å teste ut korleis det er å bu i bygda vår. Vi ynskjer at innbyggarane i Skjåk skal få nye naboar, fleire leikekameratar i barnehagen og på skulen og fleire som vil leve og bu her oppe i enden av Gudbrandsdalen på grensa mot vestlandet.

Sjå også ledige bustadtomter i Skjåk kommune

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway

 

Tea Karoline Mork
Prosjektleiar, Sats på Skjåk
Mobil 901 16 575