Årsmelding for 2022

Kommunedirektøren ser attende

Kommunedirektøren legg med dette fram årsmeldinga for 2022. Gjennom årsmeldinga beskriv ein omfang og resultat, utviklingstrekk og viktige hendingar i løpet av året.

Du kan også laste ned årsmeldinga som pdf (PDF, 2 MB)