Fele

Opplæringa er mest basert på spel etter gehør, men du skal og få lære å spele etter noter. Du vil få opplæring med basis i folkemusikk, men og prøve deg på andre spelestilar og sjangrar. Det vert brukt feler med forskjellig storleik, alt etter kva som passar deg best. Samspel er ein viktig del av undervisninga. Undervisning blir gjeve både i Lom og Skjåk. Søk deg inn på fele her:

Påmelding FELE 

Opplæring på fele

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å lære å spele fele. Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i samspelsgrupper. Undervisninga krev  tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving.

Undervisningsplanar