ÅRSMELDING 2020

Klikk for stort bilde 

Kommunedirektøren ser attende

Kommunedirektøren legg med dette fram årsmeldinga for 2020. Gjennom årsmeldinga beskriv ein omfang og resultat, utviklingstrekk og viktige hendingar i løpet av året.

Årsmelding 2020. Skjåk kommune

Du kan også laste ned årsmeldinga som pdf (PDF, 3 MB)