Gravearbeid i Skamsarvegen

Kartutsnitt av Skamsarvegen - Klikk for stort bilde Kartutsnitt/Skjåk kommune

Varsel om vegarbeid i Skamsarvegen

Det vil bli reparasjon av settningskade onsdag 24 mai. arbeidet vil ta heile dagen, nr, 15, 17, 21, 62, 64, 66 og 68 vil kunne køyre om Strandvegen når arbeidet pågår.

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Telefon 453 12 890
Mobil 453 12 890