Innsynsløysinga (for post og saker) er utilgjengeleg 3. og 4. desember

Måndag 3. og tysdag 4. desember skal det gjenomførast ei oppgradering av sak- og arkivsystemet for alle dei seks kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Dette medfører at tilsette ikkje har tilgang til saksbehandlarsystemet, og det inneber og at innsynsløysinga for publikum ikkje er tilgjengeleg desse to dagane.

Det vil altså ikkje vere mogleg å søkje etter korrespondanse til og frå kommunen, eller saksdokument i løpet av desse to dagane.