Regjeringa har letta på dei nasjonale tiltaka

ES Skjåk kommune opnar Skjåkhallen og svømmehallen måndag 17. januar.

Skjåkhallen og svømmehallen opnar

Etter endring i smittevernreglane i går opnar vi for meir bruk av Skjåkjhallen. Det er nå opna for grupper inntil 20 personar både for barn og ungdom under 20 år og vaksne. Dvs at all aktivitet både i idrettshall og svømmehall kan starte opp att frå måndag 17. januar. Det skal framleis være 1 m avstand (2m for vaksne ved intensiv trening) og maks 12 personar i garderobane.

Dei nye tiltaka

Frå midnatt fredag 14. januar blir dei nasjonale koronareglane endra. Dei viktigaste endringane er:

  • Fritidsaktivitetar kan gjennomførast tilnærma som normalt for barn og unge. For vaksne er det oppmodingar om maksimalt 20 personar innandørs.
  • Det blir opp til kommunen å definere risikonivået i skular og barnehagar.
  • Full skjenkestopp opphøyrer. Det blir tillate å skjenka alkohol fram til klokka 23, med servering ved borda.
  • Karantenereglene blir endra, ved at nærkontaktar som ikkje er husstandsmedlemmer ikkje lenger treng å være i karantene, men anbefalast å testa seg på dag 3 og 5.
  • Det blir opna for fleire deltakarar på offentlege arrangement, mellom anna 200 innandørs med faste tilviste plassar.

Fleire av reglane som vi har hatt dei siste fire vekene, fortset. Dei viktigaste er:

  • Oppmoding om maksimalt 10 gjestar heime med éin meters avstand
  • Påbod om munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde
  • Påbud om å tilrettelegge for hjemmekontor
  • Fortsatt krav om koronatest ved innreise til Noreg

Les om alle detaljar i dei nye tiltaka