Skjåkheimen inviterer til eldrekonsert

Det blir tur til Jørundgard torsdag 12. juli

Tur til Jørundgard på eldrekonsert torsdag 12. juli. Avreise kl. 09.30 frå Skjåkheimen.
Det er pr. i dag 10 ledige plassar på bussen. Dette er gratis! Her er det fyrste mann til mølla!

Kontakt Eva Kari på tlf. 908 92 859
 

Kontakt

Eldri Falling
Kontormedarbeidar, Pleie og omsorg
Mobil 482 90 697