Felles akuttberedskap for barnevernet i Nord-Gudbrandsdalen

Frå 4.1.2019 er det etablert felles akuttberedskap for heile Nord-Gudbrandsdalen.

Vakttelefon

Det er oppretta ein eigen vakttelefon med tlf. nr.: 908 54 475. Denne er operativ frå kl. 15.30 til 08.00 på kvardagar, og heile døgnet i helg og på heilagdagar.  

 

Akuttberedskapen gjeld akutte saker som ikkje kan vente til neste dag

I kontortida er det dei aktuelle barnevernstenestene i kommunen som tek i mot telefonar. 

Sjå elles den nasjonale portalen for meir informasjon:

Kontakt

Kristin Kalbakk
Virksomhetsleder
Telefon 415 37 287
Mobil 415 37 287