Felles barnevernsvakt

Barnevernsvakt for Nord-Gudbrandsdalen

Vakttelefon

Vakttelefon 908 54 475. Denne er operativ frå kl. 15.30 til 08.00 på kvardagar, og heile døgnet i helg og på heilagdagar.  

Akuttberedskapen gjeld akutte saker

  • Akuttberedskapen gjeld akutte saker som ikkje kan vente til neste dag. 

I kontortida er det dei aktuelle barnevernstenestene i kommunen som tek i mot telefonar.  Sjå elles vedlagt lenke til den nasjonale portalen «Barnevakten» for meir informasjon.

Kontakt

Kristin Kalbakk
Virksomhetsleder
Telefon 415 37 287
Mobil 415 37 287