Om Barneverntenesta

«Barneverntenesta er ei interkommunal teneste for Sel, Lom, Skjåk og Vågå». 

Barneverntenesta skal vere ein garanti for at alle barn og unge er sikra omsorg, tryggleik og utviklingsmoglegheiter. Barnevernet har som si spesielle oppgåve å ta vare på dei mest utsette barna. Barnevernet skal beskytte barn mot omssorgssvikt og motverke at barn lid fysisk og psykisk overlast.  

Barneverntenesta

Oppgåvene til Barneverntenesta er å ta vare på barn som er utsett, og å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Tenesta har tilgang på lokale i Lom, Skjåk og Vågå. I Vågå vil det vere fast bemanning kvar onsdag, i Skjåk kvar tysdag og i Lom kvar fredag. Hovudkontoret er på Otta og leiar for tenesta er Kristin Kalbakk. 

Samarbeid og organisering av tenesta

Barneverntenesta heiter «Barnevernstjenesten for kommunene Sel, Vågå, Lom og Skjåk». Samarbeidet er organisert som eit administrativt vertskommunesamarbeid med Sel kommune som vertskommune for kommunane Vågå, Lom og Skjåk, forankra i kommunelovens § 28-1.b. Tenesta er operativ frå 1. april 2019.

Føremålet med samarbeidet er å samordne tenesta i kommunane for å styrke og utvikle ei robust barnevernsteneste og gje meir spesialiserte og fleire tenester til innbyggjarane.

Barnevernet vil leggje til rette for å unngå skifte av kontaktpersonar i dei ulike kommunene så langt det let seg gjere.  

Bekymringsmelding til barnevernet

Lastned Bekymringsmelding til barnevernet (PDF, 17 kB). Det er òg mogleg å skrive ei melding utan dette skjemaet, evt ta kontakt på telefon. (Sjå kontaktinformasjon)

Kontakt oss

Ei oversikt over dei tilsette med kontaktinformasjon.

Ei oversikt over dei tilsette med kontaktinformasjon
Ansatt Stilling Telefon E-post adresser annet
Kristin Kalbakk Virksomhetsleder 41 53 72 87  kristin.kalbakk@sel.kommune.no  
Karina Mandal Teamleder/nestleder 91 24 54 33  karina.mandal@sel.kommune.no   
Lene Grev Barnevernkonsulent/teamleder 95 20 30 62  lene.grev@sel.kommune.no    
merkantil sekretær 8-15:30 90 21 91 17 Trine.sjovold@sel.kommune,no  
Hilde Grothe Johnsgård Barnevernkonsulent 47 70 11 96  hilde.johnsgard@sel.kommune.no    
Malene Steine Barnevernkonsulent 480 75 924 Malene.steine@sel.kommune.no Begynner 13.02.
Nina Hoff Barnevernkonsulent 90 47 89 24  nina.hoff@sel.kommune.no    
Marit Løkken Sanden Barnevernkonsulent 91 00 80 72  marit.loekken.sanden@sel.kommune.no    
Anne Beate Soleim Barnevernkonsulent 95 16 59 23 anne.beate.soleim@sel.kommune.no    
Oda Halvorsen Barnevernkonsulent 91 85 83 77  Oda.halvorsen@sel.kommune.no    
Lena Venås Dalseghagen Barnevernkonsulent 477 16 032 Lena.Venasen.Dalseghagen@sel.kommune.no    
Sara Slåtten Gjesdal Barnevernkonsulent 40 03 65 70 sara.Slatten.gjesdal@sel.kommune.no    
Ragnhild Myrum Barnevernkonsulent 902 93 280 Ragnhild.myrum@sel.kommune.no  
Liv Wassrud Familieterapeut   liv.wassrud@sel.kommune.no Begynner 26.02.
Liv Høystad Barnevernkonsulent/PMTO-terapeut 90 78 79 16  liv.hoystad@sel.kommune.no  

Artikkelliste

Kontakt

Kristin Kalbakk
Leiar for barneverntenesta i Sel, Lom, Skjåk og Vågå
Mobil 415 37 287

Opningstider

Det er fast bemanning i:

Skjåk: tysdagar
Vågå: onsdagar
Lom: fredagar

Sel: Hovudkontoret Otta: mån-fre kl 08.00-15.30

Besøksadresse: Ola Dahls gate 3B, 2670 Otta